Nuo sausio 29d. - teigiamų emocijų vystymo kursas

Ar įmanoma išsikapstyti iš pykčio, baimių ir pavydo pragaro bei gyventi kaip dievybės – kupiniems gerų norų, atjautos, džiaugsmo ir išminties? Budos mokymas teigia, kad įmanoma. Ir šis kursas skirtas tam, kad suteiktų dalyviams informaciją bei įrankius, padėsiančius keisti kenksmingus būdo bruožus į naudingus.

Kai kyla neigiamos emocijos, jas nėra taip paprasta suvaldyti, tačiau polinkį į jas galima mažinti vystant tokias teigiamas būsenas kaip geraširdiškumas, atjauta, džiaugsmas ir lygiažiūra. Budizme šios būsenos vadinamos “dieviškomis buveinėmis”.

Dėl to kurso dėmesio centre bus keturios proto ir širdies savybės: geraširdiškumas, atjauta, prijaučiantis džiaugsmas ir lygiažiūra.

- Geraširdiškumas (mettā) nukreipia gyvenimą ramybės bei laimės čia ir dabar link. Jis gydo širdį. Neša meilę bei šviesą į mūsų gyvenimus ir pasaulį. Mettos pagalba galime po truputį šalinti kenksmingą nepilnavertiškumo kompleksą, kuris trukdo mums būti pozityviems. Jo dėka galime keisti polinkį į tokias būsenas kaip abejonės savimi, savęs gailėjimasis, savikritiškumas, pyktis, neapykanta, pagieža, pavydas, panieka, nepagarba ir daugelis kitų. Šios savybės ima keistis į savęs ir kitų nuoširdų besąlygišką priėmimą, geraširdiškumą visų būtybių atžvilgiu.

- Atjauta (karuṇā) yra išmintingiausias atsakas į susidūrimą su kančia. Kai į kančią reaguojame su atjauta, t.y. su empatija ir noru šią kančią palengvinti, - kančia gali sužadinti viduje gyliai išmintingą pasaulio matymą. Tokiu būdu kančia tampa taurinanti. Tačiau toks atsakas nebūtinai yra pirminis mūsų atsakas, nes pirmasis impulsas dažnai būna noras nusisukti ir pabėgti. Atjautos vystymas padeda išsiugdyti kitą reakciją, kuri puoselėja tikrą vidinę stiprybę ir išmintį.

- Prijaučiantis džiaugsmas (muditā) kyla, kai susiduriame su kitų (ar savo) sėkme, džiaugsmu ir laime. Mūsų konkurencingame pasaulyje dažnai į kitų sėkmę reaguojame pavydu, kitų laimė sukelia nesaugumo jausmą, o savo sėkmių esame linkę nepastebėti ar nepakankamai jas vertinti. Bet tokia reakcija niekam nėra naudinga: nei mums, nei kitiems. Dėl to galime vystyti kitokį - džiaugsmingą atsaką. Mudita leidžia mums patirti laimę dėl kitų džiaugsmo, o ši laimė mums nieko nekainoja. Ji taip pat leidžia mums pilnai pasidžiaugti savo pačių sėkme ir taip malšinti kenksmingą savikritikos ir nepasitenkinimo savimi įprotį.

- Ketvirtoji dieviškoji buveinė - lygažiūra (upekkhā). Tai gebėjimas neprarasti pusiausvyros, kai, nepaisant to, kad mes linkime gero ir bandome padėti - įvykiai klostosi kitaip, nei norėtusį. Vystydami lygiažiūrą mokomės išlikti su geraširdiškumo ir atjautos kupinomis širdimis ir tuo pat metu ramiai priimti aplinkybes, kai mes negalime jų pakeisti.

Kursą sudaro paskaitos ir vedamos meditacijos, kurių metu dalyviai sužinos apie dieviškąsias buveines (geraširdiškumą, atjautą, džiaugsmą ir lygiažiūrą) bei išmoks jas vystyti.

Tarp užsiėmimų, savaitės bėgyje, dalyvių bus prašoma praktiką tęsti, o taip pat skirti laiko meditacijai sėdint bei taikyti ją kasdieniniame gyvenime.

Pakartotinai praktikuojant, vystant naują požiūrį, naują suvokimą, naują pajautimą - mes galime keistis. Mūsų emocinis gyvenimas nėra kažkas įgimto – tai įprotis. Dėl to praktika gali padėti pakeisti kenksmingus įpročius naudingais.

Kurso tikslas ir yra naujų, gerų įpročių formavimas, o tai savo ruožtu sąlygos būdo bruožų pasikeitimą, gilią vidinę transformaciją.

Pastabos

Kurso programa yra tęstinė, dėl to reikėtų dalyvauti 𝒗𝒊𝒔𝒖𝒐𝒔𝒆 užsiėmimuose.
Kursas vyks, jei susirinks minimali, penkių žmonių, grupė.

Prašome registruotis iš anksto.

𝑹𝑬𝑮𝑰𝑺𝑻𝑹𝑨𝑪𝑰𝑱𝑶𝑺 𝑨𝑵𝑲𝑬𝑻𝑨

Kaina

Budos mokymai, kuriais remiasi kursas, yra neįkainojama dovana žmonijai, todėl nedrįstame už mokymus prašyti atlygio. Paliekame kiekvienam pačiam spręsti, kokio dydžio auka jie nori ir gali paremti mūsų tolimesnę veiklą.

Programa

  1. Bendrai apie Dieviškąsias Buveines, pirmos geraširdiškumo (mettos) instrukcijos; metta sau ir geradariui
  2. Plačiau apie metta, trys praktikos režimai; metta brangiam žmogui
  3. Darbas su emocijomis; metta neutralioms būtybėms
  4. Santykiai ir metta; metta sudėtingam žmogui
  5. Mettos praktikos nauda; ribų panaikinimas, metta visoms būtybėms
  6. Atjauta: teorija ir praktika
  7. Prijaučiantis džiaugsmas: teorija ir praktika
  8. Lygiažiūra: teorija ir praktika; Dieviškosios Buveinės aštuonialypio kelio kontekste

Datos

Kursas vyks šiomis dienomis:
sausio 29 d.
vasario 05, 12, 26 d.d.
kovo 05, 12, 19 d.d.
balandžio 2 d.

Tvarkaraštis

Šeštadieniais

9:00 - 10:00 Paskaita
10:00 - 11:00 Meditacijos instrukcijos ir meditacija
11:00 - 13:00 Pietų pertrauka
13:00 - 14:00 Paskaita
14:00 - 16:30 Meditacijos sėdint ir vaikštant
16:30 - 17:00 Klausimai ir atsakymai
17:00 Arbata ir pašnekesiai

Dėl COVID padėties šalyje, dalyvavimui renginyje šiuo metu galioja šie reikalavimai: pasveikę, paskiepyti arba atlikę testą ir savo pačių atsakomybe.

Pasidalinti