Užsiėmimai

Centriukas laikinai neturi savų patalpų, bet jo bendruomenė ir toliau renkasi medituoti kartu du kartus per savaitę adresu Kepėjų g. 11A. Telefonas pasiteiravimui +37060196830

Pirmadienis

6:45 - 7:30 Meditacija

Ketvirtadienis

18:00 - 19:00 Meditacija

Giedojimai

Rytinė ir vakarinė centro programa prasideda nuo giedojimų (6:30 ir 18:00 atitinkamai). Giedama pali, senovine Indijos kalba.

Giedojimai atlieka kelias funkcijas. Pirmiausia, tai yra religinis veiksmas, kuris įkvepia praktikai. Giedojimai išvardina nuostabias Budos, Dhammos ir Sanghos savybes. Jie pakartotinai patvirtina ir pastiprina pasitikėjimą Dhamma ir pasiryžimą žingsniuoti Budos mokytu aštuonialypiu keliu. Antra, sąmoningai atliekami giedojimai ne tik įkvepia, bet ir atlieka mnemoninį vaidmenį - neleidžia pamiršti svarbių Dhammos sąvokų ir mokymų. Trečia, giedojimai nuramina protą ir tokiu būdu paruošia jį meditacijai.

Giesmynas

Meditacija

Po giedojimų, kiekvieną rytą ir vakarą, 6:40 ir 18:20, prasideda 40 - 50 min. trukmės meditacija. Rytinė meditacija padės paruošti protą ir širdį dienos sėkmėms ir nesėkmėms, o vakarinė - palikti dienos rūpesčius, leisti emocijoms atslūgti ir pailsėti nuo nesuskaičiuojamų tos dienos įspūdžių.

Pirmadienio vakarai yra skirti tiems, kam meditacija yra nauja. Meditacija trunka vos pusvalandį ir yra vedama vienuolės. Jei norite medituoti, bet patys namuose niekaip nesusiruošiate, ateikite, čia rasite tinkamą atmosferą ir kitų žmonių palaikymą.

Jei jūs norėtumėte gauti asmenines instrukcijas meditacijai ar aptarti savo meditacijos praktiką, rašykite arba skambinkite ir susitarkite su Pija dėl susitikimo.

meditacijos kambarys

Suttų skaitymai

Jau antrus metus antradieniais 20 val. renkames centre ir nuotoliu paskaityti ir aptarti pali suttų lietuviškus vertimus.

Jau perskatėme Didžiajai suttai apie Parinibbāna (Mahāparinibbānasutta DN 16), ilgiausią pali kanono suttą. Toliau skaitome įvairaus ilgio suttas susijusias su Budos mokymo teorija ir praktika. Skaitome lėtai ir daug diskutuojame. Pagrindinis mūsų tikslas yra pamąstyti, kaip galime pritaikyti gyvenime tai, ką skaitome. Grupė yra labiau erdvė mūsų visų diskusijai, nei katedra paskaitoms skaityti.

Norėdami prisijungti nuotoliu parašykite mums į aloka@theravada.lt laišką tema „Noriu skaityti suttas”. Norėdami prisijungti gyvai – tiesiog ateikite.

Maisto aukojimas Budai

Sekmadienio programa prasideda nuo maisto aukojimo Budai. Tai yra graži ceremonija išreiškianti dėkingumą Budai už mokymus ir pasišventimą eiti keliu, kurį jis parodė. Jos metu apmąstomos nuostabios Budos savybės ir sutvirtinamas ryšis tarp ceremonijos dalyvių ir Budos, kas pradžiugina ir nuramina protą.

maisto aukojimas Budai

Prieglobstis ir penki priesakai

Pasauliečiai, kurie apsisprendė sekti Budos pėdomis, paprastai reguliariai iš naujo patvirtina savo pasirinkimą pakartodami prieglobsčio priėmimą Trijose brangenybėse (daugiau apie brangenybes) ir penkis dorovės priesakus, kurių jie apsiėmė laikytis (daugiau apie dorovę).

Tradiciškai prieglobstis ir priesakai priimami iš vienuolio ar vienuolės. Bet, kai tokios galimybės nėra, pasauliečiai gali tai daryti ir savarankiškai prieš Budos atvaizdą. Alokos centre ceremoniją veda čia gyvenanti vienuolė.

Ceremonija vyksta pali kalba. Jos tekstą rasite giesmyne.

Kalba apie Dhammą

Sekmadienio programa baigiasi kalba apie Dhammą. Skirtingai nuo trečiadienio paskaitų, ši kalba yra labiau praktiška ir orientuota į demonstraciją kaip budistinė teorija gali būti taikoma kasdieniniame gyvenime. Kalba apie Dhammą neapsiriboja teorija, ji įkvepia praktikai.

Maisto dovanojimas vienuolei

Pasauliečių ir vienuolių bendruomenės Theravados tradicijoje yra glaudžiai susiję ir priklauso viena nuo kitos. Vienuoliai palaiko pasauliečius dalindamiesi Dhamma, o pasauliečiai vienuolius, dovanodami jiems būtinybes. Theravados šalyse pasauliečiai kasryt dovanoja savo pagamintą maistą vienuoliams ir gauna jų palaiminimą dienai. Alokos centre tokią pat galimybę turite sekmadieniais po kalbos apie Dhammą.

Eidami į sekmadienio programą, nepamirškite atsinešti maisto vienuolei ir sau. Po palaiminimo čia pat galėsite papietauti kartu su kitais programos dalyviais.

maisto aukojimas vienuolems