Užsiėmimai

Centro programoje tinkantį sau užsiėmimą ras ir tie, kam budizmas yra įdomus kaip religija, ir tie, kas domisi budizmu kaip filosofija, ir tie, kam priimtinas tik nereliginis budizmo aspektas - meditacija.

Pirmadienis - Penktadienis

6:15 - 6:30 Giedojimas
6:30 - 7:30 Meditacija
18:00 - 18:30 Giedojimas
18:30 - 19:30 Meditacija

Penktadienis

19:30 - ? Pašnekesiai su vienuole

Šeštadienis - Sekmadienis

(išskyrus pirmą mėnesio sekmadienį)

8:45 - 9:00 Giedojimas
9:00 - 10:00 Meditacija
18:00 - 18:30 Giedojimas
18:30 - 19:30 Meditacija

Pirmas mėnesio Sekmadienis

(Kovo 6d., Bal. 3d., Gegž. 1d.)

8:20 - 8:30 Maisto aukojimas Budai
8:30 - 8:45 Prieglobstis ir penki priesakai
8:45 - 9:00 Giedojimas
9:00 - 10:00 Meditacija
10:00 - 11:00 Kalba apie Dhammą
11:00 - 11:10 Maisto dovanojimas vienuolei
18:00 - 18:30 Giedojimas
18:30 - 19:30 Meditacija

Giedojimai

Rytinė ir vakarinė centro programa prasideda nuo giedojimų (6:15 ir 18:00 atitinkamai). Giedama pali, senovine Indijos kalba.

Giedojimai atlieka kelias funkcijas. Pirmiausia, tai yra religinis veiksmas, kuris įkvepia praktikai. Giedojimai išvardina nuostabias Budos, Dhammos ir Sanghos savybes. Jie pakartotinai patvirtina ir pastiprina pasitikėjimą Dhamma ir pasiryžimą žingsniuoti Budos mokytu aštuonialypiu keliu. Antra, sąmoningai atliekami giedojimai ne tik įkvepia, bet ir atlieka mnemoninį vaidmenį - neleidžia pamiršti svarbių Dhammos sąvokų ir mokymų. Trečia, giedojimai nuramina protą ir tokiu būdu paruošia jį meditacijai.

Giesmynas

Meditacija

Po giedojimų, kiekvieną rytą ir vakarą, 6:30 ir 18:30, prasideda vienos valandos meditacija. Rytinė meditacija padės paruošti protą ir širdį dienos sėkmėms ir nesėkmėms, o vakarinė - palikti dienos rūpesčius, leisti emocijoms atslūgti ir pailsėti nuo nesuskaičiuojamų tos dienos įspūdžių.

Visi paskutiniai mėnesių šeštadieniai bei pirmieji sezono savaitgaliai (gruodžio, kovo ir birželio) yra skirti meditacijai. Dienos ar savaitgalio atsiskyrimas suteikia galimybę patirti gilesnį susikaupimo džiaugsmą ir aiškiau pamatyti proto ir jausmų mechaniką.

Jei jūs norėtumėte gauti instrukcijas meditacijai ar aptarti savo meditacijos praktiką, rašykite arba skambinkite ir susitarkite su Pija dėl susitikimo.

meditacijos kambarys

Suttų skaitymai

Antradienio vakarais, po meditacijos, 19:30 - 21:00, sisitinkame centre ir Zoom'e kartu paskatyti ir aptarti pali suttų lietuviškus vertimus.

Didžiąją dalį laiko skiriame Didžiajai suttai apie Parinibbāna (Mahāparinibbānasutta DN 16). Skaitome lėtai ir daug diskutuojame. Pagrindinis mūsų tikslas yra pamąstyti, kaip galime pritaikyti gyvenime tai, ką skaitome. Grupė yra labiau erdvė mūsų visų diskusijai, nei katedra paskaitoms skaityti.

Norėdami užsiregistruoti, užpildykite šią formą.

Maisto aukojimas Budai

Sekmadienio programa prasideda nuo maisto aukojimo Budai. Tai yra graži ceremonija išreiškianti dėkingumą Budai už mokymus ir pasišventimą eiti keliu, kurį jis parodė. Jos metu apmąstomos nuostabios Budos savybės ir sutvirtinamas ryšis tarp ceremonijos dalyvių ir Budos, kas pradžiugina ir nuramina protą.

maisto aukojimas Budai

Prieglobstis ir penki priesakai

Pasauliečiai, kurie apsisprendė sekti Budos pėdomis, paprastai reguliariai iš naujo patvirtina savo pasirinkimą pakartodami prieglobsčio priėmimą Trijose brangenybėse (daugiau apie brangenybes) ir penkis dorovės priesakus, kurių jie apsiėmė laikytis (daugiau apie dorovę).

Tradiciškai prieglobstis ir priesakai priimami iš vienuolio ar vienuolės. Bet, kai tokios galimybės nėra, pasauliečiai gali tai daryti ir savarankiškai prieš Budos atvaizdą. Alokos centre ceremoniją veda čia gyvenanti vienuolė.

Ceremonija vyksta pali kalba. Jos tekstą rasite giesmyne.

Kalba apie Dhammą

Sekmadienio programa baigiasi kalba apie Dhammą. Skirtingai nuo trečiadienio paskaitų, ši kalba yra labiau praktiška ir orientuota į demonstraciją kaip budistinė teorija gali būti taikoma kasdieniniame gyvenime. Kalba apie Dhammą neapsiriboja teorija, ji įkvepia praktikai.

Maisto dovanojimas vienuolei

Pasauliečių ir vienuolių bendruomenės Theravados tradicijoje yra glaudžiai susiję ir priklauso viena nuo kitos. Vienuoliai palaiko pasauliečius dalindamiesi Dhamma, o pasauliečiai vienuolius, dovanodami jiems būtinybes. Theravados šalyse pasauliečiai kasryt dovanoja savo pagamintą maistą vienuoliams ir gauna jų palaiminimą dienai. Alokos centre tokią pat galimybę turite sekmadieniais po kalbos apie Dhammą.

Eidami į sekmadienio programą, nepamirškite atsinešti maisto vienuolei ir sau. Po palaiminimo čia pat galėsite papietauti kartu su kitais programos dalyviais.

maisto aukojimas vienuolems