Palaikykite šviesą

Alokos centras gyvuoja tik dėl to, kad bendruomenė jį remia, tad Alokos centras – tai erdvė gerai valiai pasireikšti. Jūsų gražiausios intencijos palaikyti mūsų centrą gali būti išreikštos įvairiais būdais.

Dosnumas džiugina širdį

Dosnumas, būdamas bendra visiems tikėjimams ir dvasinėms praktikoms dorybe, užima svarbią vietą ir budizme. Dosnumas yra vienas iš proto ir širdies gryninimo nuo godumo būdų. Jis neša džiaugsmą ir laimę kiekvienoje savo pasireiškimo stadijoje. Mintys puosėlėjančios dosnumo ketinimą sukelia džiaugsmą. Esame laimingi duodami. Džiaugsmą mums sukelia prisiminimai apie tai, kad buvome dosnūs.

Alokos centre sekama sena budistine tradicija ir dalinamasi budistiniais mokymais ir išmintimi neprašant už tai nieko. Tai įmanoma tik tol, kol yra žmonių, kurie savo dosnumu palaiko centro veiklą.

Šis principas yra naudingas abiems pusėms. Žmonės gauna nuostabią galimybę išreikšti savo malonę ir patirti dosnumo džiaugmą, o centras - atvirai ir nuoširdžiai dalintis Dhamma su visais ieškančiais laimės ir ramybės.

dana to monks

Centras gyvuoja tik dėl
to, kad palaikote.

aukojimas

Kaip prisidėti

Palaikyti mūsų veiklą galite vienkartine auka, nuspręsdami aukoti kas mėnesį, rūpindamiesi centrą prižiūrinčia vienuole, dovanodami reikalingus daiktus ir/ar paaukodami savo laiką ir darbą centro vystymui. Reguliarios aukos, kokio dydžio jos bebūtų, yra ypač vertinga parama, nes jos leidžia mums geriau planuoti biudžetą.

Kviečiame taip pat aukoti mūsų rengiamiems atsiskyrimams

Esame užregistruoti kaip labdaros ir paramos fondas "Alokos centras", tad mus taip pat galima paremti pervedus 1,2% savo pelno mokesčio.

Dovanos vienuolei

Aukodami Alokos centro nuomai - aukojate ne tik vietą Dhammos šviesai, bet ir būstą ten gyvenančiai vienuolei. Vienuolės buvimas centre suteikia Vakaruose retai pasitaikančią galimybę paaukoti žmogui, pašventusiam savo gyvenimą proto iš širdies gryninimui ir šviesos įžiebimui aplinkiniuose. Vienuolių taisyklės draudžia priimti pinigus, bet tradiciškai leidžia priimti būtiniausius dalykus: būstą, rūbus, maistą ir vaistus. Žinoma, šiais laikas būtinybių sąrašas pailgėjo ir dabar į jas įeina: higienos reikmenys, komunikacijos priemonės, transporto bilietai, sveikatos draudimas ir panašiai.

Tai, kad vienuoliams draudžiama naudotis pinigais, atrodo neįprastai, bet šios taisyklės laikymasis žmogaus auką padaro prasmingesne ir neleidžia vienuoliams atitolti nuo pasauliečių - skatina abiem pusėm naudingą ryšį. Vienuoliai fiziškai priklauso nuo pasauliečių dosnumo, pasauliečiai, savo ruožtu, dvasiškai priklauso nuo vienuolių atjautos ir išminties. Būtinybes vienuolei galite dovanoti tiesiogiai – atėję į centrą, arba per jos padėjėją, su kuriuo galite susisiekti parašę į elektroninį paštą.

aukos vienuolems