Kelias į tobulą ramybę

Čia rasite kurso „Kelias į tobulą ramybę” paskaitų garso įrašus.

1-oji diena. Įvadinės paskaitos.

Kelias iš kur ir į kur? Gotama Budos istorija.
Skaidrės


Keturios tauriosios tiesos. Dukkha
Užrašai


2-oji diena. Išmintis

Teisingas požiūris.
Užrašai


Teisingas ketinimas.


3-oji diena. Dorovė

Teisinga kalba.
Užrašai


Teisingas veiksmas ir teisingas pragyvenimo šaltinis.


4-oji diena. Sutelktis

Teisinga pastanga.
Užrašai


Teisinga atida ir teisinga sutelktis. Kelio veiksnių tarpusavio sąveika.