Šventinė sekmadieninė programa

MAždaug kas mėnesį sekmadienį (balandžio 2d., 30d., gegužės 21d.) centre vyksta šventinė programa.

10:00 Maisto aukojimas Budai, Prieglobstis ir penki priesakai
10:20 Giedojimas ir Meditacija
11:00 Kalba apie Dhammą
12:00 Maisto dovanojimas vienuolei, pietūs ir arbata

Maisto aukojimas Budai

Sekmadienio programa prasideda nuo maisto aukojimo Budai. Tai yra graži ceremonija išreiškianti dėkingumą Budai už mokymus ir pasišventimą eiti keliu, kurį jis parodė. Jos metu apmąstomos nuostabios Budos savybės ir sutvirtinamas ryšis tarp ceremonijos dalyvių ir Budos, kas pradžiugina ir nuramina protą.

maisto aukojimas Budai

Prieglobstis ir penki priesakai

Pasauliečiai, kurie apsisprendė sekti Budos pėdomis, paprastai reguliariai iš naujo patvirtina savo pasirinkimą pakartodami prieglobsčio priėmimą Trijose brangenybėse (daugiau apie brangenybes) ir penkis dorovės priesakus, kurių jie apsiėmė laikytis (daugiau apie dorovę).

Tradiciškai prieglobstis ir priesakai priimami iš vienuolio ar vienuolės. Bet, kai tokios galimybės nėra, pasauliečiai gali tai daryti ir savarankiškai prieš Budos atvaizdą. Alokos centre ceremoniją veda čia gyvenanti vienuolė.

Ceremonija vyksta pali kalba. Jos tekstą rasite giesmyne.

Kalba apie Dhammą

Sekmadienio programa baigiasi kalba apie Dhammą. Skirtingai nuo trečiadienio paskaitų, ši kalba yra labiau praktiška ir orientuota į demonstraciją kaip budistinė teorija gali būti taikoma kasdieniniame gyvenime. Kalba apie Dhammą neapsiriboja teorija, ji įkvepia praktikai.

Maisto dovanojimas vienuolei

Pasauliečių ir vienuolių bendruomenės Theravados tradicijoje yra glaudžiai susiję ir priklauso viena nuo kitos. Vienuoliai palaiko pasauliečius dalindamiesi Dhamma, o pasauliečiai vienuolius, dovanodami jiems būtinybes. Theravados šalyse pasauliečiai kasryt dovanoja savo pagamintą maistą vienuoliams ir gauna jų palaiminimą dienai. Alokos centre tokią pat galimybę turite sekmadieniais po kalbos apie Dhammą.

Eidami į sekmadienio programą, nepamirškite atsinešti maisto vienuolei ir sau. Po palaiminimo čia pat galėsite papietauti kartu su kitais programos dalyviais.

maisto aukojimas vienuolems