Atidarymo ceremonija

Alokos centro atidarymas

Atidarymo ceremonija prasidėjo trumpa centro atsiradimo istorija ir padėka tiems, kurie prisidėjo prie idėjos įkurti pirmą Lietuvoje vienuolio vadovaujamą budistinį centrą įgyvendinimo. Deja, video medžiaga su padėka neįsirašė, tad noriu padėkoti prisidėjusiems žmonėms dar karta čia:

Garbiam Khammai Dhammasami - už dvasinę paramą, Patrick McConnell už pagalbą ruošiant dokumentus gauti paramai, Khyentse Foundation už paramą skirta išlaikyti centrui pirmus metus, Eugenijui ir Natalijai už rūpinimąsi juridine ir praktine projekto puse, Ingai už pagalbą ruošiant centrą, Modestui už Facebook puslapio priežiūrą, Editai, Jolitai, Mariui, Deividui, kurie taip pat daug padėjо, Ayyai Anopamai, kuri atvyko palaikyti ir padėti savo sesei Piyadassī tiek ruošiantis, tiek pačios atidarymo ceremonijos metu.

Linkiu jums visiems sveikatos ir laimės! Tegu jūs taip pat mėgaujatės Alokos centre praeityje, dabartyje ir ateityje nuveiktų gerų darbų nuopelnais!

Maisto Budai aukojimas

Penkių priesakų ir prieglobsčio priėmimas (Bhikkhu Agga (Olandija-Tailandas))

Dhammacakkapavattana sutos giedojimas (Mae Chee Shirley-Anne(JK))

Garbaus Khammai Dhammasami kalba apie Dhamma (Mianmaras)

Meditacija (Ayya Anopamā (Vokietija))

Poemos Matty Weingast

Garbaus Bhikkhu Bodhi kalba (JAV)

Prof. Audriaus Beinoriaus kalba (Lietuva)

Geraširdiškumo giesmės giedojimas (Sayalay Uttara (Ispanija))

Pasidalinimas nuopelnais ir oficialios programos pabaiga (Ayya Piyadassī (Lietuva))