Itivuttaka

Kiekvieno pirmadienio vakarą, 19:00, po meditacijos, iš Alokos centro FB live transliuojame skaitymus iš suttų rinkinuko „Taip bylota” (Itivuttaka). Juos palydime trumpais paaiškinimais ir apmąstymais. Čia rasite tų transliacijų įrašus. Klausykite, mąstykite, dalinkitės savo mintimis FB komentaruose!

Godumas (Iti 1 ir 9)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Godumo, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs godumo, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso godumui aistra, kuris (jo) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs godumą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso godumui aistra, kuris (jo) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Neapykanta, pyktis, panieka (Iti 2, 4, 5, 10, 12 ir 13)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Neapykantos, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

… Pykčio… skaityti visą suttą

… Paniekos… skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs neapykantos, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso neapykantai aistra, kuris (jos) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs neapykantą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso neapykantai aistra, kuris (jos) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

… pykčio… skaityti visą suttą

… paniekos… skaityti visą suttą

Savimana (Iti 6 ir 8)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Savimanos, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs savimanos, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso savimanai aistra, kuris (jos) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs neapykantą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso neapykantai aistra, kuris (jos) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Paklydimas (Iti 3 ir 11)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Paklydimo, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs paklydimo, jo nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso jam aistrą, kuris neatsikratė (jo), sunaikintų kančią. Bet vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs paklydimą, (jį) supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso jam aistrą, kuris (jo) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Kas laiko mus saṃsāroje (Iti 14 ir 15)

„Vienuoliai, nematau kitos tokios kliūties, kurios trikdoma liaudis ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje, kaip neišmanymo kliūtis. Juk, vienuoliai, liaudis trikdoma neišmanymo kliūties ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, nematau kitų tokių pančių, kurių supančiota liaudis ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje, kaip troškimo pančiai. Juk, vienuoliai, liaudis supančiota troškimo pančiais ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje.

Žmogus, kurio pora – troškimas, (kad ir) ilgai sukdamasis samsaroje, gyvendamas tai šen, tei ten, neįveikia samsaros.

Supratęs šį pavojų ir, kad troškimas sukelia kančią, be troškimo, nesikabindamas, atidus turėtų klajoti vienuolis.” skaityti visą suttą

Veiksniai, padedantys besimokančiajam (Iti 16 ir 17)

„Vienuoliai, nematau kito tokio veiksnio, padėsiančio besimokančiajam vienuoliui, kuris dar neišpildė savo norų ir gyvena siekdamas neprilygstamos apsaugos nuo jungo, kaip išmintingas dėmesys, tapęs vidiniu veiksniu. Vienuolis, kuris naudoja išmintingą dėmesį nedoro atsikrato, o dorą lavina.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, nematau kito tokio veiksnio, padėsiančio besimokančiajam vienuoliui, kuris dar neišpildė savo norų ir gyvena siekdamas neprilygstamos apsaugos nuo jungo, kaip kilni draugystė, tapusi išoriniu veiksniu. Vienuolis turintis kilnių draugų nedoro atsikrato, o dorą lavina.” skaityti visą suttą

Bendruomenės suskaldymas ir santarvė (Iti 18 ir 19)

„Viena dhamma, vienuoliai, kildama kenkia daugeliui žmonių, neša jiem nelaimę, yra kenksminga, skausminga, sukelianti skausmą žmonėms ir dievybėms. Kokia viena dhamma? Vienuolių bendruomenės suskaldymas. Kai, vienuoliai, vienuolių bendruomenė yra suskaldyta, (vienuoliai) tarpusavyje ginčijasi, vieni kitus įžeidinėja, kritikuoja, atstūmia. Tuomet neturintieji pasitikėjimo (Mokymu), jo neįgyja, o (tikėjimas) tų, kurie pasitikėjo, pakinta.” skaityti visą suttą

„Viena dhamma, vienuoliai, kildama neša daugeliui žmonių naudą ir laimę, yra prasminga, naudinga, palaiminga žmonėms ir dievybėms. Kokia viena dhamma? Vienuolių bendruomenės santarvė. Kai, vienuoliai, vienuolių bendruomenėje esti santarvė, (vienuoliai) nei tarpusavyje ginčijasi, nei vieni kitus įžeidinėja, kritikuoja ar atstūmia. Tuomet neturintieji pasitikėjimo (Mokymu), jį įgyja, o (tikėjimas) tų, kurie pasitikėjo, auga.” skaityti visą suttą