Itivuttaka

Kiekvieno pirmadienio vakarą, 19:00, po meditacijos, iš Alokos centro FB live transliuojame skaitymus iš suttų rinkinuko „Taip bylota” (Itivuttaka). Juos palydime trumpais paaiškinimais ir apmąstymais. Čia rasite tų transliacijų įrašus. Klausykite, mąstykite, dalinkitės savo mintimis FB komentaruose!

Godumas (Iti 1 ir 9)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Godumo, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs godumo, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso godumui aistra, kuris (jo) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs godumą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso godumui aistra, kuris (jo) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Neapykanta, pyktis, panieka (Iti 2, 4, 5, 10, 12 ir 13)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Neapykantos, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

… Pykčio… skaityti visą suttą

… Paniekos… skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs neapykantos, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso neapykantai aistra, kuris (jos) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs neapykantą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso neapykantai aistra, kuris (jos) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

… pykčio… skaityti visą suttą

… paniekos… skaityti visą suttą

Savimana (Iti 6 ir 8)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Savimanos, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs savimanos, nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso savimanai aistra, kuris (jos) neatsikratė, sunaikintų kančią. Tačiau, vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs neapykantą, supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso neapykantai aistra, kuris (jos) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Paklydimas (Iti 3 ir 11)

„Vienuoliai, atsikratykite vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą). Kokios vienos būsenos? Paklydimo, vienuoliai, atsikratykite (šios) vienos būsenos, ir aš jums užtikrinu nebesugrįžtančiojo būvio (pasiekimą).” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, neįmanoma, kad betarpiškai nepažinęs paklydimo, jo nesupratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote neišblėso jam aistrą, kuris neatsikratė (jo), sunaikintų kančią. Bet vienuoliai, įmanoma, kad betarpiškai pažinęs paklydimą, (jį) supratęs visiškai (žmogus,) tas, kurio prote išblėso jam aistrą, kuris (jo) atsikratė, sunaikintų kančią.” skaityti visą suttą

Kas laiko mus saṃsāroje (Iti 14 ir 15)

„Vienuoliai, nematau kitos tokios kliūties, kurios trikdoma liaudis ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje, kaip neišmanymo kliūtis. Juk, vienuoliai, liaudis trikdoma neišmanymo kliūties ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, nematau kitų tokių pančių, kurių supančiota liaudis ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje, kaip troškimo pančiai. Juk, vienuoliai, liaudis supančiota troškimo pančiais ilgai klajoja ir sukasi saṃsaroje.

Žmogus, kurio pora – troškimas, (kad ir) ilgai sukdamasis samsaroje, gyvendamas tai šen, tei ten, neįveikia samsaros.

Supratęs šį pavojų ir, kad troškimas sukelia kančią, be troškimo, nesikabindamas, atidus turėtų klajoti vienuolis.” skaityti visą suttą

Veiksniai, padedantys besimokančiajam (Iti 16 ir 17)

„Vienuoliai, nematau kito tokio veiksnio, padėsiančio besimokančiajam vienuoliui, kuris dar neišpildė savo norų ir gyvena siekdamas neprilygstamos apsaugos nuo jungo, kaip išmintingas dėmesys, tapęs vidiniu veiksniu. Vienuolis, kuris naudoja išmintingą dėmesį nedoro atsikrato, o dorą lavina.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, nematau kito tokio veiksnio, padėsiančio besimokančiajam vienuoliui, kuris dar neišpildė savo norų ir gyvena siekdamas neprilygstamos apsaugos nuo jungo, kaip kilni draugystė, tapusi išoriniu veiksniu. Vienuolis turintis kilnių draugų nedoro atsikrato, o dorą lavina.” skaityti visą suttą

Bendruomenės suskaldymas ir santarvė (Iti 18 ir 19)

„Viena dhamma, vienuoliai, kildama kenkia daugeliui žmonių, neša jiem nelaimę, yra kenksminga, skausminga, sukelianti skausmą žmonėms ir dievybėms. Kokia viena dhamma? Vienuolių bendruomenės suskaldymas. Kai, vienuoliai, vienuolių bendruomenė yra suskaldyta, (vienuoliai) tarpusavyje ginčijasi, vieni kitus įžeidinėja, kritikuoja, atstūmia. Tuomet neturintieji pasitikėjimo (Mokymu), jo neįgyja, o (tikėjimas) tų, kurie pasitikėjo, pakinta.” skaityti visą suttą

„Viena dhamma, vienuoliai, kildama neša daugeliui žmonių naudą ir laimę, yra prasminga, naudinga, palaiminga žmonėms ir dievybėms. Kokia viena dhamma? Vienuolių bendruomenės santarvė. Kai, vienuoliai, vienuolių bendruomenėje esti santarvė, (vienuoliai) nei tarpusavyje ginčijasi, nei vieni kitus įžeidinėja, kritikuoja ar atstūmia. Tuomet neturintieji pasitikėjimo (Mokymu), jį įgyja, o (tikėjimas) tų, kurie pasitikėjo, auga.” skaityti visą suttą

Ydingas ir skaidrus protas (Iti 20 ir 21)

„Vienuoliai, aprėpęs asmens su ydingu protu protą savuoju suprantu, kad jei šis žmogus dabar pat mirtų, būtų (kammos) paliktas pragare lyg ten atneštas. Dėl kokios priežasties? Juk, vienuoliai, jo protas ydingas. Ydingas protas, vienuoliai, – tai priežastis to, kad kai kurios būtybės po kūno žūties, po mirties atgimsta pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, aprėpęs asmens su skaidriu protu protą savuoju suprantu, kad jei šis žmogus dabar pat mirtų, būtų (kammos) paliktas danguje lyg ten atneštas. Dėl kokios priežasties? Juk, vienuoliai, jo protas skaidrus. Skaidrus protas, vienuoliai, – tai priežastis to, kad kai kurios būtybės po kūno žūties, po mirties atgimsta geroje vietoje, dangaus pasaulyje.” skaityti visą suttą

Geraširdiškumas (Iti 22)

„Vienuoliai, nebijokite (dvasiškai) nuopelningų veiksmų. Nuopelningi veiksmai, vienuoliai, reiškia laimę, tai, kas norima, malonu, miela, žavinga. Pamenu, vienuoliai, kaip pats ilgą laiką patyriau norimus, malonius, mielus, žavingus atliktų (dvasiškai) nuopelningų veiksmų vaisius. Septynerius metus lavinęs geraširdiškumo protą, negrįžau į šį pasaulį septynias vystymosi–nykimo eras. Nykimo eros metu nukeliaudavau į Spindinčio švytėjimo pasaulį, vystymosi eros metu atgimdavau tuščiuose Brahmos rūmuose.

Ten, vienuoliai, aš buvau Brahma, Didžiuoju Brahma, nugalėtoju, nenugalimuoju, visaregis, valdytojas. Trisdešimt šešis kartus, vienuoliai, buvau dievybių valdovu Sakka. Daugybę kartų buvau karalius, pasaulio viešpats (cakkavattī), teisingas, valdantis pagal Dhammą karalius, viso pasaulio valdovas, nugalėtojas, padaręs šalį tvaria, turintis septynias brangenybes. Apie karaliavimą (viename) krašte aš jau nekalbu.

Tuomet, vienuoliai, aš taip pagalvojau: „Kokio mano veiksmo tai vaisius, kokio veiksmo tai rezultatas, kad aš dabar esu toks galingas, toks didingas?” Tuomet, vienuoliai, aš taip pagalvojau: „Tai, kad aš dabar esu toks galingas, toks didingas, yra trijų mano veiksmų vaisius, trijų veiksmų rezultatas: dosnumo, savidrausmės ir susilaikymo.”

Apie tai Palaimintasis kalbėjo. Taip pasakyta apie tai:

„Reikėtų mokytis (atlikti) tik nuopelningus veiksmus,
jie neša ateity tai, kas geriausia, jų pasekmės malonios.
Reikėtų lavinti dosnumą,
dorą elgesį ir geraširdiškumą.

Išlavinęs šiuos
tris laimės šaltinius,
išmintingasis gimsta laimingame pasaulyje,
kur bėdos nekankina.”

Dvilypė nauda (Iti 23)

„Vienuoliai, kai viena dhamma yra išlavinta, dažnai praktikuota, ji atneša dvilypę naudą: labą šiame gyvenime ir laimę ateinančiuose. Kokia viena dhamma? Neaplaidumas doru būsenų atžvilgiu. Kai ši, vienuoliai, viena dhamma yra išlavinta, dažnai praktikuota, ji atneša dvilypę naudą: labą šiame gyvenime ir laimę ateinančiuose.” skaityti visą suttą

Griaučių krūva (Iti 24)

„Jei kas surinktų, vienuoliai, kappą (kalpą, erą) prasiblaškiusio, praklajojusio samsaroje, vieno asmens kaulus ir sukrauti jie neirtų, kaulų krūva, kaulų krūsnis, kaulų šūsnis būtų toks didžiulis, kaip šis Vėpulos kalnas.” skaityti visą suttą

Melagystė (Iti 25)

„Žmogui nusižengiančiam vienu veiksmu, vienuoliai, sakau, nėra blogio, kurio jis nepadarytų. Kokiu vienu veiksmu? Sąmoninga, vienuoliai, melagyste.” skaityti visą suttą

Dosnumas (Iti 26)

„Vienuoliai, jei būtybės žinotų taip, kaip aš tai žinau, kokius vaisius neša dovanų dalinimas, nedavę, jie nevalgytų, jie neleistų, kad jų protą užvaldytų šykštumo dėmė. Kai būtų kam duoti, jie paskutiniu kąsniu, paskutiniu gabaliuku dalintųsi. Bet dėl to, vienuoliai, kad būtybės nežino taip, kaip aš tai žinau, kokius vaisius neša dovanų dalinimas, jie valgo neduodami, bei leidžia, kad jų protą užvaldytų šykštumo dėmė.” skaityti visą suttą

Geraširdiškumo lavinimas (Iti 27)

„Vienuoliai nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančių į naują gimimą neprilygsta nei šešioliktai daliai proto išlaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs juos proto išlaisvinimas geraširdiškumu švyti, žiba ir spindi.

Panašiai, vienuoliai, kaip nei vienos žvaigždės spindesys neprilygsta nei šešioliktai daliai mėnulio spindesio. Pranokęs jų spindesį mėnulio spindesys švyti, žiba ir spindi. Lygiai gi, vienuoliai, taip nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančių į naują gimimą neprilygsta nei šešioliktai daliai proto išlaisvinimo geraširdiškumu.

Panašiai, vienuoliai, kaip paskutinį lietaus sezono mėnesį, rudens pradžioje, kai dangus išsigiedrija ir debesys išsivaikšto, padangėje kylanti saulė išsklaidydama visą tamsą švyti, žiba ir spindi, lygiai gi, vienuoliai, taip nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančių į naują gimimą neprilygsta nei šešioliktai daliai proto išlaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs juos proto išlaisvinimas geraširdiškumu spindi, švyti ir žiba.

Panašiai, vienuoliai, kaip po nakties, paryčiais ryto žvaigždė švyti, žiba ir spindi, lygiai gi, vienuoliai, taip nei vienas iš pagrindų nusipelnyti gero rezultato vedančių į naują gimimą neprilygsta nei šešioliktai daliai proto išlaisvinimo geraširdiškumu. Pranokęs juos proto išlaisvinimas geraširdiškumu spindi, švyti ir žiba.”

Apie tai Palaimintasis kalbėjo. Taip pasakyta apie tai:

„Kas nuolat su atida vysto
begalinį geraširdiškumą,
to pančiai plonėja,
jis mato kaip prisirišimai nyksta.

Jei turintis širdį be neapykantos žmogus linki gero
tik vienai būtybei, jis dėl to jau yra geras žmogus.
O turintis atjautos visoms būtybėms,
taurusis sukuria gausų nuopelną.

Tas, kuris nežudo ir neragina žudyti,
kas neužkariauja ir neragina užkariauti,
tas, kuris yra geraširdiškas visoms būtybėms
niekam nekelia priešiškumo.” skaityti visą suttą

Graužatį sukeliantys ir nesukeliantys reiškiniai (Iti 30 ir 31)

„Šie, vienuoliai, du reiškiniai sukelia graužatį. Kokie du? Štai, vienuoliai, kažkas nėra padaręs gražių, dorų (darbų), to, kas apsaugo nuo baimės, ir yra padaręs blogų, žiaurių, nešvarių (darbų). Jis graužiasi: „Nepariau gražių (darbų)”, – graužiasi: „Padariau blogų (darbų)”. Šie, vienuoliai, yra du reiškiniai sukeliantys graužatį.” skaityti visą suttą

„Šie, vienuoliai, du reiškiniai nesukelia graužaties. Kokie du? Štai, vienuoliai, kažkas yra padaręs gražių, dorų (darbų), to, kas apsaugo nuo baimės, ir nėra padaręs blogų, žiaurių, nešvarių (darbų). Jis nesigraužia: „Nepariau gražių (darbų)”, – nesigraužia: „Padariau blogų (darbų)”. Šie, vienuoliai, yra du reiškiniai nesukeliantys graužaties.” skaityti visą suttą

Apie dorovę (Iti 32-33)

„Vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis žmogus (kammos) paliekamas pragare lyg ten atneštas. Kokias dviem? Bloga dorove ir blogu požiūriu. Šiais, vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis žmogus (kammos) paliekamas pragare lyg ten atneštas.” skaityti visą suttą

„Vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis žmogus (kammos) paliekamas danguje lyg ten atneštas. Kokias dviem? Puikia dorove ir puikiu požiūriu. Šiais, vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis žmogus (kammos) paliekamas danguje lyg ten atneštas.” skaityti visą suttą

Entuziastingas (Iti 34)

„Vienuoliai, neentuziastingas vienuolis neturintis gėdos negali pasiekti tobulo nušvitimo, nibbānos, neprilygstamos apsaugos nuo jungo. Entuziastingas gi vienuolis turintis gėdos gali pasiekti tobulą nušvitimą, nibbāną, neprilygstamą apsaugą nuo jungo.”

Apie tai Palaimintasis kalbėjo. Taip pasakyta apie tai:

„Neentuziastingas, neturintis gėdos
vangus, menko uolumo,
labai tingus ir apsnūdęs,
be sąžinės, nepagarbus,
negali toks vienuolis
prisiliesti prie aukščiausio tobulo nušvitimo.

Bet atidus, praktiškas, medituojantis,
entuziastingas, turintis gėdos ir budrus
nutraukęs gimimo ir senėjimo pančius
gali čia pat prisiliesti prie aukščiausio tobulo nušvitimo.”

Apie žmonių apgaudinėjimą (Iti 35 ir 36)

„Šio, vienuoliai, švento gyvenimo praktikos tikslas, ne žmonių apgaudinėjimas, ne savigyra priešais žmones, ne pralobimas, garbė ir išgarsėjimas, ir ne įvaizdžio kūrimas. Bet gi šio, vienuoliai, švento gyvenimo praktikos tikslas yra tik susilaikymas ir (teršalų) palikimas.” skaityti visą suttą

„Šio, vienuoliai, švento gyvenimo praktikos tikslas, ne žmonių apgaudinėjimas, ne savigyra priešais žmones, ne pralobimas, garbė ir išgarsėjimas, ir ne įvaizdžio kūrimas. Bet gi šio, vienuoliai, švento gyvenimo praktikos tikslas yra tik tiesioginis patyrimas ir visiškas supratimas.” skaityti visą suttą

Laimė (Iti 37)

„Vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis vienuolis čia ir dabar gyvena patirdamas daug laimės ir malonumo ir jame yra užmegztas ydų panaikinimo pradas. Kokias dviem? Jį sukrečia tai, kas turėtų sukrėsti, o sukrėstas jis išmintingai atkakliai stengiasi. Šiai, vienuoliai, dviem bruožais pasižymintis vienuolis čia ir dabar gyvena patirdamas daug laimės ir malonumo ir jame yra užmegztas ydų panaikinimo pradas.” skaityti visą suttą

Mokymas (Iti 39)

„Tathagata, arahantas, tobulai nušvitęs Buda moko Dhammos dviem būdais. Kokiais, dviem? „Matykite blogį blogiu.” Tai pirmasis Dhammos mokymas. „Pamatę blogį blogiu, nusivilkite (juo), palikite aistrą, išsilaisvinkite.” Tai antrasis Dhammos mokymas. Tathāgata, arahantas, tobulai nušvitęs Buda moko Dhammos šiais dviem būdais.” skaityti visą suttą

Išmanymas (Iti 40)

„Neišmanymas, vienuoliai, yra nedorų būsenų pasiekimo pirmtakas, o iš paskos jam seka sąžinės stoka ir begėdiškumas. Išmanymas, vienuoliai, yra dorų būsenų pasiekimo pirmtakas, o iš paskos jam seka sąžinė ir gėda.” skaityti visą suttą

Išminties stoka (Iti 41)

„Vienuoliai, visiškai beturtės yra tos būtybės, kurios stokoja tauriosios išminties. Jos čia ir dabar gyvena kančioje, vargsta, yra nevilty, karščiuoja, o po kūno žūties, po mirties tikėtina, kad (atgims) blogoje vietoje. Vienuoliai, be stokos gyvena būtybės, kurios nestokoja tauriosios išminties. Jos čia ir dabar gyvena laimėje – nevargsta, nėra nevilty, nekarščiuoja – o po kūno žūties, po mirties tikėtina, kad (atgims) geroje vietoje.”

Apie tai Palaimintasis kalbėjo. Taip pasakyta apie tai:

„Pažvelki į išminties stokojantį
pasaulį su jo dievais,
įklimpęs jis į protą ir materiją,
manąs esą tiesa tai.

Juk išmintis į prasiskverbimą vedanti
pasaulyje yra svarbiausia,
ja teisingai suprantamas
gimimo ir egzistencijos liovimasis.

Dievybės ir žmonės pavydi
tiems visiškai pabudusiems,
atidiesiems, su išminties šypsena
nešantiems paskutinįjį kūną.”