Sausio 9 - 16 dd. atsiskyrimas su Beth Upton (JK)

Savaitės meditacijos atsiskyrimas (prie Panevėžio)/ A week-long meditation retreat

Naujieji metai Lietuviams dovanoja neeilinę galimybę, atsiskirti ir savaitę mokytis meditacijos ir praktikuoti vedant gilaus susitelkimo ir įžvalgos mokytojos - Beth Upton.

Nepraleiskite progos, vietų skaičius labai ribotas!

Atsiskyrimas vyks atokioje sodyboje miškų apsuktyje, praktikuodami laikysimės tylos ir atsiribosime nuo kasdienio gyvenimo veiklos ir trukdžių, kad galėtume netrukdomai susitelkti į meditacijos praktiką ir savižiną.

Atsiskyrime bus individualios praktikos instrukcijos ir lankstus tvarkaraštis, kuris leis jums praktikuoti pagal jūsų natūralų ritmą. Jei nekalbate angliškai bus galimybė benrdauti su mokytoja dalyvaujant vertėjui. Jei nesate tikri, ar atsiskyrimas jums tiks, susisiekite su mokytoja.

Jei kalbate angliškai ir norėtumėte jau dabar susipažinti su mokytoja ir gauti meditacijos instrukcijų, galite užsirašyti į susitikimą su ja Zoom’e.

Apie meditacijos mokytoja Beth

Beth gimė Londone 1982 m. Ji baigė Ekonomiką Kembridžo universitete, o 2008 m. tapo budistų vienuole Pa Auk meditacijos centre Mianmare. Ji penkis metus uoliai meditavo Theravados tradicijoje mokoma paties Pa Auk Sajado. Po to ji dar penkis metus praleido besimokydama kitų meditacijos metodų ir ilguose asmeniniuose atsiskyrimuose. 2014 m. ji atrado olas Almerijoje, Ispanijoje, kuriose vėliau įsteigė Sanditthika meditacinę bendruomenę. 2018m., po dešimties vienuolystės metų, ji nusprendė grįžti į pasaulietinį gyvenimą tam, kad galėtų padaryti kai kuriuos vakarietiško gyvenimo iššūkius savo Dhammos praktikos dalimi. Beth moko meditacijos Almerijoje ir meditacijos atsiskyrimuose po visą pasaulį nuo 2014 m.

Čia Beth pasakoja apie save.
Beth asmeninis puslapis.
Sanditthikos bendruomenės puslapis.

KAINA:
Dalyviams reikės SUMOKĖTI TIK 119 EUR UŽ NAKVYNĘ sodyboje ir jeigu norėsite BUS GALIMYBĖ PAAUKOTI mokytojai už mokymą ir tarnystę. Renginys yra ne pelno siekiantis.

REGISTRACIJA:
Registracija bus patvirtinta sumokėjus 119 eurų už 7 nakvynes sodyboje. (JEI BUS POREIKIS GALIMA BUS DALYVAUTI IR MAŽIAU DIENŲ ARBA MOKĖTI DALIMIS)

 • jei negalite sau tiek leisti, bet labai norite sudalyvauti parašykite asmeniškai dėl galimybės dalyvauti savanoriaujant!
  DUOMENYS REGISTRACIJOS MOKĖJIMUI:
  Vardas, pavardė: Amandas Paulauskas
  Sąsk nr. LT867044060007840709
  mokėjimo paskirtis: MEDITACIJOS ATSIKYRIMAS/SAUSIS (vardas, pavardė)
  Suma: 119 eurų
 • po registracijos neatvykus į atsikyrimą mokestis už nakvynę negrąžinamas.
 • Jei dėl COVID-19 atsiradusių naujų ribojimų renginį tektų atšaukti avansas bus nedelsiant gražintas, taip pat bus prašoma laikytis visų su pandemija susijusių reikalavimų stovyklos metu.
 • vietų skaičius ribotas iki 33 žmonių.

MAITINIMAS:
Maitinimas bus vegetariškas.
Maisto produktų kiekvienas dalyvis bus PRAŠOMAS ATSIVEŽTI tiek kiek reikėtų sau visas 7 dienoms negendančių produktų arba paaukoti maisto nupirkimui, kai jau būsite atvykę. (kruopos, riešutai, daržovės, salotos, vaisiai ir panašiai) Maistas bus gaminamas bendromis visų norinčių prisidėti prie maisto gaminimo dalyvių jėgomis.

VIETA:
Sodyba Panevėžio rajone ,,PAS RAPOLA’’

REGISTRACIJA IR KITI KLAUSIMAI:
FB - Amandas Paulauskas
el. paštu - amandaspaulauskas@gmail.com
Telefonu - 860341093


A week-long meditation retreat

Start the new year by learning and deepening your meditation practice under the guidance of Beth Upton, an exceptional teacher.

Don’t miss the opportunity, places are very limited!

The retreat will take place in a remote homestead in a wooded setting. We will be practicing in silence and disengage from the activities and distractions of daily life so that we can focus undisturbed on our meditation practice.

The retreat will include individual practice instructions and a flexible schedule that will allow you to practice according to your natural rhythm. If you are not sure whether a retreat will be suitable for you, contact the teacher.

If you would like to meet the teacher and receive meditation instructions now, you can book a Zoom appointment with her.

About meditation teacher Beth

Beth was born in 1982 in London. She graduated from Cambridge University with a degree in Economics, then in 2008 ordained as a Buddhist nun at Pa Auk Meditation Centre in Myanmar. She spent five years training diligently in meditation in the Theravada tradition under the guidance of Pa Auk Sayadaw, then a further five years training in other meditation methods and doing long solo retreats. In 2014 Beth founded Sanditthika Meditation Community in the caves of Almeria, Spain. In 2018, after ten years of monastic life, Beth decided to disrobe in order to integrate some of the challenges of western life into her Dhamma practice. Beth has been teaching meditation since 2014 both in Almeria and in meditation retreats around the world.

Here Beth talks about herself.
Beth’s personal page.
Sanditthika community’s page.

PRICE:
Participants will need to PAY ONLY 119 EUR FOR LODGING and there WILL BE AN OPPORTUNITY TO DONATE TO THE TEACHER. The event is non-profit.

REGISTRATION:
Registration will be confirmed upon payment 119 euros for 7 nights in the farmhouse. (CAN PAY IN INSTALLMENTS)

 • if you can’t afford this amount but would like to participate, please, contact us personally to discuss the possibility of volunteering!
  REGISTRATION PAYMENT DETAILS:
  Name: Amandas Paulauskas
  Account No.: LT867044060007840709
  Payment purpose: MEDITACIJOS ATSIKYRIMAS/SAUSIS (name, surname)
  Amount: 119 Eu

 • If you do not show up for the retreat after the registration, the accommodation fee is non-refundable.
 • If the event has to be cancelled due to the new restrictions imposed by COVID-19, the deposit will be refunded immediately, and you will be asked to comply with all pandemic-related requirements during the camp.
 • places are limited, 33 people max.

FOOD:
Meals will be vegetarian.
Each participant will be REQUESTED to BRING enough non-perishable food for 7 days or to donate to buy food once you have arrived. (cereals, nuts, vegetables, salads, fruit, etc.) The food will be cooked by the joint efforts of all those who wish to contribute.

LOCATION:
Homestead in Panevėžys district ,,PAS RAPOLA’’

REGISTRATION AND OTHER QUESTIONS:
FB - Amandas Paulauskas
e-mail - amandaspaulauskas@gmail.com
Phone - 860341093