Balandžio 8-14 dd. Bundame kartu/ Waking up together, Aplril 8-14 d.

BUNDAME KARTU

Meditacijos atsiskyrimas su Ayya Anopama


For English, please, scroll down.


Brangieji, balandį turėsime svečią, vienuolę iš Vokietijos, Ayyą Anopamą. Balandžio 8-14 dd. Ayya praves 6 dienų meditacijos stovyklą, kurioje praktikuosime tyloje ir dialoge – bendraudami su kitais (insight dialogue).

Registracija prasidės vasarį.

Detales apie stovyklą skaitykite žemiau.

Ayya Anopama jau buvo Lietuvoje, dalyvavo Alokos centro atidaryme. Įrašą su jos vesta praktika rasite čia. Informaciją apie „Insight dialogue” praktiką rasite čia.


Tyloje ir kartu, ką reiškia…

… sustoti ir atvykti į čia ir dabar;
… atsipalaiduoti ir priimti dalykus tokius, kokie jie yra;
… atsiverti ir praplėsti savo suvokimą įtraukiant kitus;
… susiderinti su tuo, kas atsiranda, ir pasiduoti pokyčiams, nežinant;
… giliai įsiklausyti, visu kūnu, priimti pasaulį ir jame ilsėtis;
… kalbėti tiesą, su geraširdiškumu.

Per šį atsiskyrimą tyrinėsime, kaip, pasitelkdami meditacijos tyloje galią, giliai klausydami ir kalbėdami iš tylos, galime būti ir su savimi ir su kitais. Besąlygiškai priimant savo vidinę patirtį ir palaikant santykius su kitais, atsiveria durys atjautai ir išlaisvinančiai įžvalgai.

Per atsiskyrimą vyks ne tik meditacija tyloje, bet ir švelnus judėjimas, ir meditacija bendraujant su kitais (įžvalga dialoge) grupelėse po du ar daugiau žmonių. Jos metu bus tiksliai nurodoma apmąstymų kryptis, skirta mūsų žmogiškajai patirčiai tyrinėti dabarties akimirkos betarpiškume.

Apie įžvalgą dialoge

Įžvalga dialoge - tai meditacijos praktika bendraujant su kitais, skirta padėti mums būti budriems kasdienybėje. Ji apjungia meditacinį sąmoningumą, Budos mokymą apie išmintį ir santykių galią, kad padėtų išlaisvinančiai įžvalgai ir atjautai rastis ir augti.

Šešios meditacijos gairės sudaro įžvalgos dialoge pagrindą. Jos padeda mums ugdyti atidą, ramybę ir tylą, tyrinėjant įvairius žmogiškosios patirties aspektus betarpiškai dabarties akimirkoje.

Įžvalga dialoge kaip meditacijos atsiskyrimo dalis pristatoma Lietuvoje pirmą kartą.

Norėdami sužinoti daugiau apie Insight Dialogue, apsilankykite www.insightdialogue.org.

KALBA

Atsiskyrimas vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

REIKALAVIMAI

Būtina ankstesnė meditacijos patirtis. Tai gali būti reguliari savarankiška tylios meditacijos praktika arba ankstesnė atidos arba meditacijos kursų ir atsiskyrimų patirtis. Dalyvių prašoma įsipareigoti dalyvauti visame atsiskyrime, kad galėtume kartu austi gilų bendruomenės jausmą.

ATSISKYRIMO PRAKTIKOS

- Meditacijos instrukcijos
- Meditacija tyloje
- Įžvalgos dialoge praktika
- Mokymo apmąstymai
- Giesmės
- Klausimų/atsakymų valandėlė kasdien

TVARKARAŠTIS

6:00 Pabundame
6:30 Giesmės ir meditacija
7:15 Pusryčiai
8:00 Meditacija dirbant
9:00 Rytinė praktikos sesija
12:00 Pietūs
14:00 Popietinė praktikos sesija
17:00 Arbata ir savarankiška praktika
19:00 Mokymo apmąstymai, giesmės, meditacija ir klausimai ir atsakymai

KAINA

“Alokos centras” džiaugiasi galėdamas rengti atsiskyrimus aukų pagrindu!
Kad padėtume jums susiorientuoti, suskaičiavome, kad nakvynės ir maisto kainą vienai dienai žmogui kainuoja apie 35 eur. Jūsų auka padės mums ir toliau rengti atsiskyrimus, kuriuose galėtų dalyvauti visi norintieji, nepriklausomai nuo jų finansinės padėties, o taip pat prisidės prie jūsų pačių dosnumo tobulybės lavinimo. Ši auka – nėra mokestis už savo dalyvavimą, tai dovana kitam sąlygų meditacijai sukūrimo.

NORĖDAMI PAAUKOTI galite tai padaryti šiais rekvizitais:
Pavadinimas: Alokos centras
Banko sąskaita: LT037044090102012566
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
SWIFT kodas: CBVILT2X
Suma: …
Mokėjimo paskirtis: auka atsiskyrimams

Jeigu norėsite po renginio BUS GALIMYBĖ atskirai PAAUKOTI
- mokytojai už mokymą ir tarnystę ir
- būsimiems atsiskyrimams.

REGISTRACIJA BAIGTA

APGYVENDINIMAS

- vietų skaičius ribotas (iki 24 žmonių);
- dalyviai gyvens keturviečiuose kambariuose su bendrais dušais ir wc. Vyrai ir moterys gyvens atskiruose kambariuose.

MAITINIMAS

- vegetariškas 2 kartus dienoje. Pusryčiai, pietūs ir arbata vakare.

VIETA

„TRAKŲ AUKŠTĖS” kaimo turizmo sodyba
Paraisčių km. 5, Trakų raj.

RENGINIO PRADŽIA IR PABAIGA

Pradžia - 17:30 balandžio 8 d. (pirmadienį)
Pabaiga - 13:00 balandžio 14 d. (sekmadienį)

RENGINĮ VEDA

Ayya Anopama daug laiko praleido medituodama Mianmare, kur buvo įšventinta į budistų vienuolę (Theravada) kartu su garbinguoju Pa Auk Sayadaw. Bėgant metams jai pasisekė mokytis pas įvairius žymius ankstyvojo budizmo ir Tibeto tradicijos meditacijos meistrus Rytuose ir Vakaruose. Jos mokyme daugiausia dėmesio skiriama atidai ir atjautai, taip pat integruojama meditacija santykyje su kitais žmonėmis “Įžvalga dialoge” (“Insight Dialogue”). Ji rengia atsiskyrimus įvairiuose žemynuose, tarp jų Barre budizmo studijų centre (JAV), “Gaia House” (Jungtinė Karalystė) ir Pasaulinėje įžvalgų dialogo bendruomenėje. Ayya taip pat yra susijusi su Tilorieno vienuolynu Belgijoje.


WAKING UP TOGETHER

Meditation Retreat with Ayya Anopama

April 8-14th

In silence and together, what’s it like to…
… pause and arrive in the here and now
… relax and accept things as they are
… open and expand our awareness in mutuality/to include others
… attune ourselves to emergence and yield to change, not knowing
… listen deeply, with the whole body, receive the world and rest in it
… speak the truth, in kindness.

In this retreat we will explore how we can be present within ourselves and with others through the power of silent meditation, listening deeply and speaking from silence. In the unconditional acceptance of our inner experience and in relationship with others, the door to compassion and liberating insight opens.

The retreat will include silent meditation and gentle movement as well as meditation in relation with others (Insight Dialogue) in groups of two or more with a precise direction of contemplation to explore our human experience in the immediacy of the present moment.

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞

Insight Dialogue is a relational meditation practice designed to help us be awake in our everyday lives. It brings together meditative awareness, the wisdom teachings of the Buddha and the power of relationship, to support the development of liberating insight and compassion.

Six meditation guidelines form the basis of Insight Dialogue. They support us in cultivating mindfulness, calmness and stillness as we explore different aspects of our human experience in the immediacy of the present moment.

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐭𝐡𝐮𝐚𝐧𝐢𝐚.

To find out more about Insight Dialogue visit: www.insightdialogue.org

𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞

The teachings will be offered in English with Lithuanian translation.

𝐏𝐫𝐞𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬

Prior meditation experience. This can include a consistent silent/solitary meditation practice or prior experience with mindfulness or meditation courses and retreats. Participants are asked to commit to participating for the entire retreat so we can weave a deep sense of community together.

𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭

- Meditation Instructions
- Meditation in silence
- Insight in Dialogue practice
- Reflections of the teachings
- Chanting
- Question/answer time daily

𝐓𝐢𝐦𝐞𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞

6:00 Wake up
6:30 Chanting and meditation
7:15 Breakfast
8:00 Daily chores
9:00 Morning practice session
12:00 Lunch
14:00 Afternoon practice session
17:00 Tea and independent practice
19:00 Dhamma reflection, chaning, meditation and Q&A

𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞

The Aloka Centre is pleased to be able to hold retreats on the basis of donations! To help you get your bearings, we have calculated that the cost of accommodation and food per person per day is around €35. Your donation will help us to continue to organise retreats that are open to everyone, regardless of their financial situation, and will also contribute to developing your own generosity. This donation is not a fee for your participation, but a gift to others to create the conditions for meditation. IF YOU WISH TO DONATE, you can do so with the following details:

Name: Alokos Centras
Bank account: LT037044090102012566
Bank name: AB SEB bankas
SWIFT code: CBVILT2X
Amount: …
Payment purpose: auka atsiskyrimams

After the event, there will be an OPPORTUNITY to DONATE
- to the teacher for their teaching and service
- for future retreats.

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 is closed

𝐀𝐜𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐢𝐧

- Limited space, up to 24 people;
- Participants will stay in quadruple rooms with shared showers and toilets. Men and women will stay in separate rooms.

𝐌𝐞𝐚𝐥𝐬

- vegetarian 2 meals a day. Breakfast, lunch and tea in the evening.

𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Homestead “TRAKŲ AUKŠTĖS”
Paraisčių km. 5, Trakai raj.

𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭

Beginning at 17:30 on 8 April (Monday)
Ending at 13:00 on 14 April (Sunday)

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫

Ayya Anopama spent extensive time in retreat in Burma where she ordained with the Venerable Pa Auk Sayadaw as a Buddhist nun (Theravada). Over the years she was fortunate to train with various renowned meditation masters of the Early Buddhist and Tibetan tradition in the East and West. Her teaching focuses on wakefulness and compassion and integrates the relational meditation of Insight Dialogue. She offers retreats across continents, including for the Barre Centre for Buddhist studies (US), Gaia House (UK) and the Global Insight Dialogue Community among others, and is affiliated with Tilorien Monastery in Belgium.