Rugsėjo 9 - 18 dd. atsiskyrimas su vienuolėmis (Vokietija, Lietuva)

Devynių dienų meditacijos atsiskyrimas (prie Panevėžio)/ Nine days meditation retreat

Rūgsėjį kviečiame į neeilinį meditacijos atsiskyrimą, kurį ves dvi theravados budizmo vienuolės:
- Ayya Piyadassī (Lietuva)
- Sayalay Paññavaddhi (Vokietija).

Atsiskyrimas bus vedamas lietuvių ir anglų kalbomis.

Samatha (skr. śamatha) ir Vipassana (skr. vipaśyanā) (rimtis ir įžvalga) – tai bruožai, kuriuos būtina lavinti, jei esate rimtai nusiteikę suprasti save ir pasaulį, suprasti kas yra laimė ir kokios yra jos tikrosios priežastys ir sąlygos. Šis atsiskyrimas bus skirtas tiems bruožams puoselėti, suprasti kas mus daro nelaimingais ir vaduotis iš to, judėti link laimės ir pilnatvės.

Samatha (rimtis) ugdoma išlaikant dėmesį nukreiptu į vieną objektą. Kuo ilgiau protas sugeba išlikti su vienu objektu, tuo ramesniu jis tampa. Tuo nurimusiu protu įvairiapusiškai tyrinėjant kūną ir protą sukeliama į tyrumą vedanti Vipassana (įžvalga).

Jei esate dalyvavę 2-jų ar 3-jų dienų tylos stovykloje ir jums tų dienų pasirodė per mažai, ar jei nesate dalyvavę tylos stovykloje bet jums smalsu ir mėgstate iššūkius, šis rimties (samatha) ir įžvalgos (vipassana) lavinimui skirtas 9 dienų atsiskyrimas yra Jums.

Atsiskyrimo metu bus išlaikomą budri, įsiklausanti tyla. Ji yra būtina giliam gebėjimui girdėti, galvoti, atidžiam savo proto ir kūno stebėjimui ir suvokimui. Laikas vienumoje, kurį dovanojate sau atsiskyrimo metu, padės pamatyti save ir pasaulį naujai.

Mes nusprendžiame tylėti, kad padėtume sau ir kitiems. Tai nėra reikalavimas tylos iš kitų, tai mūsų pačių tyla.

ATSISKYRIMO PRAKTIKOS

- Meditacijos instrukcijos
- Samathos ir vipassanos meditacijos praktikos
- Tylos praktika
- Mokytojų kalbos apie mokymą
- Giesmės
- Individualūs pokalbiai su meditacijos mokytojomis
- Klausimų/atsakymų valandėlė kasdien\

Kas antrą dieną bus asmeniniai pokalbiai su mokytojomis praktikai aptarti. Taip pat bus galima pateikti klausimus raštu. Į juos bus atsakoma vakarinėje klausimų ir atsakymų sesijoje.

TVARKARAŠTIS

06:00 Pabundame
06:30 - 06:45 Geraširdiškumo giesmės
06:45 - 07:15 Meditacija sėdint (30min)
07:15 - 08:00 Laikas rūpinimuisi aplinka
08:00 - 09:00 Pusryčiai ir laisvas laikas
09:00 - 10:00 Kalba apie meditaciją
10:00 - 10:30 Meditacija sėdint (30min)
10:30 - 11:00 Meditacija vaikštant (30min)
11:00 - 11:30 Meditacija sėdint (30min)
11:30 - 12:00 Meditacija vaikštant (30min)
12:00 - 14:00 Pietūs ir laisvas laikas
14:00 - 15:00 Kalba apie meditaciją
15:00 - 15:45 Meditacija sėdint (45min)
15:45 - 16:15 Meditacija vaikštant (30min)
16:15 - 17:00 Meditacija sėdint (45min)
17:00 - 17:30 Meditacija vaikštant (30min)
17:30 - 18:00 Meditacija sėdint (30min)
18:00 - 19:00 Arbata ir laisvas laikas
19:00 - 20:30 Klausimai ir atsakymai
20:30 -21:00 Geraširdiškumo giesmės ir meditacija sėdint
21:30 Išjungiamos šviesos

Atsiskyrimas vyks pagal tradicinį tvarkaraštį - kelsimės anksti - tai užduos budrumo toną visai dienai. Anksti pusryčiausime, pietausime prieš vidurdienį, vakare gersime arbatą. Vakarienės nevalgysime - gėrėsimės proto ir kūno lengvumu, meditacijos teikiamais džiaugsmais.

Tvarkaraštis yra gan griežtas, nes tokia disciplina nepaprastai padeda per ilgesnius atsiskyrimus.

Šis atsiskyrimas nėra poilsio stovykla, bet rimta dvasinė praktika.

Tradiciškai laikysimės aštuonių dorovės priesakų. Pasižadėsime susilaikyti nuo:
- žudymo
- vogimo
- seksualinių veiksmų
- melagystės
- svaigalų
- valgymo po pietų
- pramogų ir puošimosi
- miegojimo per ne lyg patogiose lovose.

KAINA

Renginys ne pelno siekiantis.
Dalyviams reikės sumokėti tik savikainos mokestį už savo nakvynę sodyboje 140 eurų.
Jeigu norėsite po renginio BUS GALIMYBĖ PAAUKOTI mokytojoms vienuolėms už mokymą ir tarnystę.

REGISTRACIJA

Registracija bus patvirtinta sumokėjus 140 eurų už 9 nakvynes sodyboje.
- atlikus pavedimą patvirtinti registracijai BŪTINA atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu: amandaspaulauskas@gmail.com
- registracijos mokestis yra negrąžinamas.
- jei dėl COVID-19 atsiradusių naujų ribojimų renginį tektų atšaukti registracijos mokestis bus nedelsiant grąžintas.
- jei negalite sau tiek leisti finasiškai, bet labai norite dalyvauti atsiskyrime parašykite elektroniniu paštu amandaspaulauskas@gmail.com
- Vietų skaičius ribotas iki 25 žmonių.
(dalyviai gyvens dviviečiuose arba keturių vietų kambariuose su atskirais dušais ir wc)

MOKĖJIMO DUOMENYS

Pavadinimas: Labdaros ir paramos fondas “Alokos centras”
Banko saskaita: LT037044090102012566
Banko pavadinimas: AB SEB bankas SWIFT kodas: CBVILT2X
Suma: 140 eur.
Mokėjimo paskirtis: stovykla rugsėjis

MAITINIMAS

Maistas bus gaminamas bendromis visų sąvanoriškai norinčių prisidėti prie maisto gaminimo dalyvių jėgomis.
Maistas bus VEGETARIŠKAS (kruopos, riešutai, sėklos, daržovės, salotos, vaisiai ir pan.).
Maisto produktų kiekvienas dalyvis bus prašomas atsivežti kaip dėl savęs. (rekomenduojamų maisto produktų sąrašą atsiųsime visiems užsiregistravusiems dalyviams)
Jei maisto produktų pritrūksime rinksime sąvanoriškas aukas maisto pirkimui.

VIETA

Sodyba ,,PAS RAPOLĄ’’ Krekenava, Čiūrai 38302

APIE STOVYKLOS MOKYTOJAS

Apie Sayalay Paññavaddhi

Sayalay Paññavaddhi gimė 1962 m.Vokietijoje, ji praktikuoja budistinę meditaciją nuo 1998 m. Norėdama daugiau laiko skirti Dhammos praktikai, 2003 m. ji atsisakė pasaulietiško dizainerės gyvenimo ir persikėlė gyventi į Mianmarą, kur trejus metus praleidointensyviuose meditacijos atsiskyrimuose, daugiausia Panditaramos ir Shwe OoMin vienuolynuose kaip 8 priesakų besilaikantis praktikas. Nuo 2006 m. ji nenutrūkstamai praktikavo keliuose vienuolynuose, mokydamasi iš žinomų Miško tradicijos mokytojų Tailande, Šri Lankoje ir Jungtinėje Karalystėje. 2015 m. ji tapo theravados budizmo tradicijos vienuole Tailande, Wat Tam Krishana vienuolyne. Po trejų metų Tailando vienuolių kvietimu ji grįžo į Vokietiją. Nuo to laiko ji gyvena įvairiose vienuoliškuose vietose Europoje, tame tarpe ir mahajanos vienuolynuose.

Apie Ayya Piyadassī

Ayya Piyadassī - lietuvė vienuolė, praktikuojanti nuo 2007 m. Su Dhamma ji susipažino per Goenkos Vipassanos kursus ir giliai į ją pasinėrė Mianmare, kur 2013 m. davė vienuolės įžadus. Čiaji meditavo Shwe Oo Min ir Pa Auk meditacijos centruose ir baigė magistro studijas Šan valstijos budistiniame universitete (pali ir budizmas). Nuo praėjusių metųrudens ji dalijasi Dhamma savo įkurtame centre Klaipėdoje (“Alokoscentras”), o taip pat vesdama atsiskyrimus Lietuvoje ir Latvijoje, bei kalbėdama kituose renginiuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE RENGINĮ GALITE SUŽINOTI SUSISIEKĘ NURODYTAIS KONTAKTAIS:
- el.paštu: amandaspaulauskas@gmail.com
- telefonu: 860341093


We invite you to a meditation retreat this September that will be led by two Theravada Buddhist nuns:
- Ayya Piyadassī (Lithuania)
- Sayalay Paññavaddhi (Germany).

The retreat will be conducted in Lithuanian and English.

Samatha (śamatha) and Vipassana (vipaśyanā) (serenity and insight) are qualities that have to be developed if you sincerely wish to understand yourself and the world, to understand what happiness is and what its real causes and conditions are. This retreat will be dedicated to nurturing these qualities, learning what makes us unhappy, and moving towards happiness and fulfillment.

Samatha (serenity) is cultivated by keeping the attention fixed on one object. The longer the mind is able to stay with one object, the calmer it becomes. With that calm mind, various explorations of body and mind lead to purification through Vipassana (insight).

If you have attended a 2- or 3-day silent retreat and found it too short, or if you have not attended a silent retreat but are curious and like challenges, this 9-day retreat of the cultivation of serenity (samatha) and insight (vipassana) is for you.

During the retreat, mindful, receptive silence will be maintained. Silence is essential for deepening one’s ability to hear, to think, and to carefully observe and perceive one’s mind and body. The time in solitude that you give yourself during the retreat will help you see yourself and the world in a new way.

We choose to be silent to help ourselves and others. This is not a demand for silence from others, it is our own silence.

PRACTICES OF THE RETREAT

- Meditation Instructions
- Samatha and Vipassana Meditation Practices
- Silence practice
- Teachers’ talks on Buddha’s teaching
- Chanting
- Individual interviews with the teachers
- Q&A

Every other day there will be personal interviews with the teachers to discuss the practice. Questions can also be submitted in writing. These will be answered in the evening Q&A session.

TIMETABLE

06:00 Wake up
06:30 - 06:45 Loving-kindness chants
06:45 - 07:15 Sitting meditation (30min)
07:15 - 08:00 Work period
08:00 - 09:00 Breakfast and free time
09:00 - 10:00 Talk on meditation
10:00 - 10:30 Sitting meditation (30min)
10:30 - 11:00 Walking meditation (30min)
11:00 - 11:30 Sitting Meditation (30min)
11:30 - 12:00 Walking meditation (30min)
12:00 - 14:00 Lunch and free time
14:00 - 15:00 Talk on meditation
15:00 - 15:45 Sitting meditation (45min)
15:45 - 16:15 Walking meditation (30min)
16:15 - 17:00 Sitting Meditation (45min)
17:00 - 17:30 Walking meditation (30min)
17:30 - 18:00 Sitting meditation (30min)
18:00 - 19:00 Tea and free time
19:00 - 20:30 Q&A
20:30 -21:00 Loving-kindness chants and sitting meditation
21:30 Lights off

The retreat will follow the traditional schedule of rising early to set the tone of mindfulness for the day. We will have an early breakfast, lunch before noon and tea in the evening. We will not eat dinner - we will enjoy the lightness of mind and body, and the happiness of meditation.

The schedule is quite strict. Such discipline helps immensely during longer retreats.

This retreat is not a rest camp but a serious spiritual practice.

Traditionally, we will observe the Eight Moral Precepts. We will commit to refraining from:
- killing
- stealing
- sex
- lying
- intoxication
- eating in the afternoon
- entertainment and beautification of the body
- sleeping in luxurious beds

PRICE

This is a non-profit event. Participants will only need to pay a cost price for their own accommodation at the farmhouse of 140 euros. If you wish, there WILL BE AN OPPORTUNITY to MAKE A DONATION to teacher nuns for their teaching.

REGISTRATION

Registration will be confirmed upon payment of 140 euros for 9 nights at the farmhouse.
- After making a transfer to confirm registration, a copy of the transfer MUST be sent to: amandaspaulauskas@gmail.com
- registration fee is non-refundable.
- If the event has to be cancelled due to new restrictions imposed by COVID-19, the registration fee will be refunded immediately.
- if you cannot afford it financially but are very interested in attending the retreat, please email amandaspaulauskas@gmail.com
- Places are limited, 25 people max.
(Participants will stay in double or quadruple rooms with separate shower and toilet)

PAYMENT DETAILS

Name: Labdaros ir paramos fondas “Alokos centras”
Bank account: LT037044090102012566
Bank name: AB SEB bankas SWIFT code: CBVILT2X
Amount: 140 eur
Payment purpose: stovykla rugsėjis

FOOD

The food will be cooked jointly by all the participants who are willing to contribute to the cooking.
The food will be VEGETARIAN (cereals, nuts, seeds, vegetables, salads, fruit, etc.).
Each participant will be asked to bring his/her own food. (A list of recommended foods will be sent to all registered participants)
If we run out of food, we will collect voluntary donations to buy food.

LOCATION

Homestead ,,PAS RAPOLĄ’’ Krekenava, Čiūrai 38302

ABOUT THE TEACHERS

About Sayalay Paññavaddhi

Sayalay Pannyavaddhi was born in Germany in 1962 and she has been practicing buddhist meditation since 1998. Her wish to spend more time for the Dhamma practice made her to give up the worldly life as a designer and to move to Myanmar in 2003 where she spent intensive retreat time mainly at Panditarama Monastery and Shwe Oo Min Monastery as an 8 precept yogi for 3 years. From 2006 onwards she practiced at several monasteries under the guidance of well known teachers of the Forest Tradition in Thailand, Sri Lanka and UK continuously. In 2015 she was ordained as a nun in the Theravada Buddhist Tradition in Thailand at Wat Tam Krishana. Three years later she went back to Germany following an invitation of Thai monks. Since then she has been staying at various monastic places in Europe, also in Mahayana monasteries.

About Ayya Piyadassī

Ayya Piyadassī is a Lithuanian nun who has been practising since 2007. She was introduced to the Dhamma during a Goenka Vipassana course and immersed herself deeply in the Dhamma in Myanmar, where she took her monastic vows in 2013. Here she meditated at Shwe Oo Min and Pa Auk Meditation Centres and completed her Master’s degree in Buddhist Studies (Pali and Buddhism) at Shan State Buddhist University. Since autumn last year she has been sharing the Dhamma at the centre she founded in Klaipėda (Alokos centras), as well as leading retreats in Lithuania and Latvia and speaking at other events.

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE EVENT, PLEASE CONTACT THE CONTACTS BELOW
- Email: amandaspaulauskas@gmail.com
- phone: +37060341093