Giedojimai

Rytinė ir vakarinė centro programa prasideda nuo giedojimų (6:30 ir 18:00 atitinkamai). Giedama pali, senovine Indijos kalba.

Giedojimai atlieka kelias funkcijas. Pirmiausia, tai yra religinis veiksmas, kuris įkvepia praktikai. Giedojimai išvardina nuostabias Budos, Dhammos ir Sanghos savybes. Jie pakartotinai patvirtina ir pastiprina pasitikėjimą Dhamma ir pasiryžimą žingsniuoti Budos mokytu aštuonialypiu keliu. Antra, sąmoningai atliekami giedojimai ne tik įkvepia, bet ir atlieka mnemoninį vaidmenį - neleidžia pamiršti svarbių Dhammos sąvokų ir mokymų. Trečia, giedojimai nuramina protą ir tokiu būdu paruošia jį meditacijai.

Giesmynas

Prieglobstis ir penki priesakai

Pasauliečiai, kurie apsisprendė sekti Budos pėdomis, paprastai reguliariai iš naujo patvirtina savo pasirinkimą pakartodami prieglobsčio priėmimą Trijose brangenybėse (daugiau apie brangenybes) ir penkis dorovės priesakus, kurių jie apsiėmė laikytis (daugiau apie dorovę).

Tradiciškai prieglobstis ir priesakai priimami iš vienuolio ar vienuolės. Bet, kai tokios galimybės nėra, pasauliečiai gali tai daryti ir savarankiškai prieš Budos atvaizdą. Alokos centre ceremoniją veda čia gyvenanti vienuolė.

Ceremonija vyksta pali kalba. Jos tekstą rasite giesmyne.

Maisto aukojimas Budai

Sekmadienio programa prasideda nuo maisto aukojimo Budai. Tai yra graži ceremonija išreiškianti dėkingumą Budai už mokymus ir pasišventimą eiti keliu, kurį jis parodė. Jos metu apmąstomos nuostabios Budos savybės ir sutvirtinamas ryšis tarp ceremonijos dalyvių ir Budos, kas pradžiugina ir nuramina protą.

maisto aukojimas Budai

Maisto dovanojimas vienuolei

Pasauliečių ir vienuolių bendruomenės Theravados tradicijoje yra glaudžiai susiję ir priklauso viena nuo kitos. Vienuoliai palaiko pasauliečius dalindamiesi Dhamma, o pasauliečiai vienuolius, dovanodami jiems būtinybes. Theravados šalyse pasauliečiai kasryt dovanoja savo pagamintą maistą vienuoliams ir gauna jų palaiminimą dienai. Alokos centre tokią pat galimybę turite sekmadieniais po kalbos apie Dhammą.

Eidami į sekmadienio programą, nepamirškite atsinešti maisto vienuolei ir sau. Po palaiminimo čia pat galėsite papietauti kartu su kitais programos dalyviais.

maisto aukojimas vienuolems

Turite klausimų vienuolei, bet nedrįstate paklausti? „Pašnekesiai su vienuole” tai gera proga neformalioje aplinkoje, prie arbatos ar kavos puodelio pakalbinti vienuolę (ar svečią vienuolį, kai toks yra) ir numalšinti smalsumą ar išsklaidyti abejones.