Kaip prisidėti

Palaikyti mūsų veiklą galite vienkartine auka, nuspręsdami aukoti kas mėnesį, rūpindamiesi centrą prižiūrinčia vienuole, dovanodami reikalingus daiktus ir/ar paaukodami savo laiką ir darbą centro vystymui. Reguliarios aukos, kokio dydžio jos bebūtų, yra ypač vertinga parama, nes jos leidžia mums geriau planuoti biudžetą.

Kviečiame taip pat aukoti mūsų rengiamiems atsiskyrimams

Esame užregistruoti kaip labdaros ir paramos fondas "Alokos centras", tad mus taip pat galima paremti pervedus 1,2% savo pelno mokesčio.